วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ดนตรีกับสมาธิ

ฟังดนตรีเพื่อสมาธิกัน...
1. ดนตรีธรรมชาติเพื่อสมาธิ


2. เพลงสำหรับนั่งสมาธิ

ไม่มีความคิดเห็น: